A kullen

Astro the star

Bor i Årsunda och heter nu Viggen

Astrid

Bor i Örebro

Algot

Bor I Stockholm

Assar

Bor i Kil och heter Malte 

Alfons

Bor i Norrköping och heter Tyke